Estonian Relief Committee
Eesti Abistamiskomitee USA's
Juhatus ja Ametnikud*
Toomas Kilm - Esimees, President *
Helena Otsa - Direktor, Abi-President *
Leena Kangro - Direktor, Peasekretär *
Mati Laan - Direktor, Laekur *
Liisa Sestrich - Direktor, Toetused
Lya Karm - Direktor
Pia Salmre - Direktor
Gunnar Tamm - Direktor
Virve Vaher - Direktor
Kadri Wichman- Direktor

Revideerija
Karin Raus
EST ENG
1941.a. asutatud EAK on registreeritud New Yorgi osariigis heategevusliku mittetulundusühinguna USA maksuseaduse klausli §501 (c) (3) alusel.

Juhatus valitakse liikmete poolt vastavalt ettevõtte põhikirjas kinnitatud korrale. Juhatus määrab kohale ametnikud ja revisjonikomisjoni.

Juhatus esindab ja juhib organisatsiooni vastavalt põhikirjale. Juhatusel on täielik õigus ja kohustus hallata organisatsiooni varasid ja teha otsuseid töökorralduse suhtes.

Revisjonikomisjon revideerib raamatupidamist. EAK kasutab sertifitseeritud raamatupidamisfirma teenuseid iga-aastase tuludeklaratsiooni vorm 990 (tulumaksuvabad organisatsioonid) ja New Yorgi osariigi vorm Char500 (heategevusorganisatsiooni aasta kokkuvõte)  koostamiseks ja riigile esitamiseks vastavalt seadusele.
Juhatuse valimine toimus veebis ajavahemikul 20. oktoober kuni 3. november 2023