Estonian Relief Committee
Eesti Abistamiskomitee USA's
EST ENG
Ettevõttest
Eesti Abistamiskomitee (EAK) tegevuse aluseks on saadud annetuste abil aidata teisi heategevusorganisatsioone nii USA-s kui ka Eestis.

EAK on mittetulundusühing klausli 501 (c)(3) all, mida peetakse üleval vabatahtlike tulumaksuvabade annetustega. Ühing asutati New Yorgis 1941.a. kohalike eestlaste poolt, et toetada abivajavaid kaasmaalasi.

Alates Eesti Vabariigi taasiseseisvumisest  1991.a. on Eesti valitsus ja heategevusorganisatsioonid suurendanud oma abi kohalikule eestlaskonnale samal ajal kui on üles kasvanud uus põlvkond eesti juurtega ameeriklasi USA-s.

Selle tulemusena on EAK tänaseks ülesandeks rahuldada Eesti-Ameerika kogukonna vajadusi ja samal ajal toetada jätkuvalt heategevusprojekte Eestis.


Eesmärk

• Toetada puudustkannatavaid kaasmaalasi USA-s ja Eestis
EAK annab finantsabi registreeritud mittetulundusühingutele USA-s ja Eestis vahendite kasutamiseks heategevuslikul eesmärgil vastavalt vajadusele.

• Aidata hoida ja edendada Eesti kultuuri ja kultuuripärandit üle USA
EAK toetab rahaliselt Eesti-Ameerika noortegruppe ja -laagreid, haridusseltse, laulukoore ja tantsutruppe,  mittetulundusühingutele, ning nendega seotud projekte ja üritusi.
Viimased annetused Eestisse
• Eesti Punane Rist (Ukraina Abi)
• Tallinna Lastehaigla Toetusfond
• SOS Lasteküla Eesti Ühing
• Eesti Pimekurtide Tugiliit
• Eesti Toidupangad
• Eesti Naisliit (naiste varjupaigad)
• Eesti Vigastatud Võitlejate Ühing
• Eesti Vigastatud Sõjameeste Ühing

Viimased annetused USA-s
• Eesti Seltsid ja programmid: New York, Long Island, Connecticut, Washington, Lakewood, Chicago, Seattle, San Francisco & Northern CA.
• Lääneranniku Eesti Päevad 2019 ja 2022
• Eesti laulukoorid USA-s
• Eesti rahvatantsurühmad USA-s
• USA osavõtt 2019 Eesti Laulu ja Tantsu pidudel

• Eesti Gaidide ja Skautide Malevad USA-s
• Eesti Skautide ja Gaidide Sõprade Seltsi
Liit  (Järvemetsa/Lakewoodi Laager)
• Eesti Spordiliit USA
• Eesti Kultuurfond USA-s
• Eesti Arhiiv Ühendriikides
• Vaba Eesti Sõna programmid