Estonian Relief Committee
Eesti Abistamiskomitee USA's
Eesti Keeles In English
Liikmed
Merike Grunbaum
Enda-Mai Holland
Jaak Juhansoo♰
Arne Kalm
Toomas Kilm
Karin Annus Kärner
Kaarel Laev
Erik Linnolt
Lii Maasik
Meeme Maasik
Mart Männik
Silja Melts
Riho Melts
Helena Otsa
Endel  Pool
Urve  Põhi
Vaino Raag
Elvi Raag
Juhan  Raud
Tuuli-Ann Ristkok
Sven A. Roosild
Endel Sepp
Liisa Sestrich
Helgi Sillard
Leida Soomet
Villem  Tammekivi
Mia Tarikas
Andreas Traks
Sirje Uriko
Virve Vaher
Herbert Valdsaar
Lauri Vaska
Irene Verder
EAK ootab oma liikmetelt nõuandeid ja ideid organisatsiooni ülesannete ja eesmärkide täitmiseks ning nende täitmise jälgimiseks vastavalt juhatuse suunistele.

Liikmete tagasiside aitab juhatusel rohkem teada saada Eesti-Ameerika ühiskonna olukorra kohta.

Vastavalt põhikirjale võib uusi liikmeid valida igal liikmete või juhatuse koosolekul. Liikmeks kvalifitseerumise üle otsustab juhatus.